Takaisin - Backwards    
 

SUOMEN SUURPERHOSET

Suomessa on hiukan yli 2600 perhoslajia, jotka on jaettu perinteisesti kahteen ryhmään: pikkuperhoset (n.1600 lajia) ja suurperhoset (n.1000 lajia).
Näillä nettisivuilla tullaan esittelemään Suomen suurperhosia. Työtä tehdään harrastajavoimin ja koska sivujen tekeminen on erittäin aikaavievää, niin toivottavasti edes pieni osa lajistosta saadaan koottua tähän nettijulkaisuun. Sivujen tarkoitus on antaa jonkinlainen käsitys Suomen rikkaasta ja monimuotoisesta perhoslajistosta ja auttaa niitä henkilöitä, jotka eivät varsinaisesti harrasta perhosia, tunnistamaan lajeja.

Kukin laji esitellään sekä kuvin että tekstein.

Kaikki lajisivuilla olevat perhoskuvat tulevat olemaan Suomesta kerätyistä yksilöistä, vaikka tällä säännöllä monesta lajista kuva jäisikin kokonaan pois. Jotta kuvituksesta tulisi mahdollisimman kattava, niin voitte puuttuvista lajeista ottaa yhteyttä ja sopia kuvauksesta. Tyyppiyksilöiden lisäksi sivuille kerätään kuvia myös erilaisista muodoista. Pientä kuvaa hiirellä klikkaamalla aukeaa isompi kuva. Näitä isoja kuvia voidaan kerätä auki monesta eri lajista ja sitten katsoa näytöllä samanaikaisesti rinnakkain.

Lajisivulta päästään määrityssivulle, jossa vertaillaan lähilajien eroavaisuuksia sekä kuvin että tekstein. Määrityssivuilla esitellään kuvin myös ne suomalaiset lajit, joista ei ole ollut saatavilla kuvaa kotimaisesta yksilöstä. Lisäksi näille sivuille kerätään kuvia lähialueiden lajeista, jotka saattavat tulevaisuudessa löytyä myös meiltä.

Lajisivun tekstiosuus muodostuu seuraavista osista:

Lajikuvaus

Nimistömuutokset

Alalajit ja muodot

Kehitysasteet

Eliömaantieteellisten maakuntien vanhimmat ja viimeisimmät havainnot

Finland
A:AhvenanmaaEP:Etelä-PohjanmaaKs:Kuusamo
V:Varsinais-SuomiPH:Pohjois-HämeKiL:Kittilän Lappi
U:UusimaaPS:Pohjois-SavoSoL:Sompion Lappi
EK:Etelä-KarjalaPK:Pohjois-KarjalaEnL:Enontekiön Lappi
St:SatakuntaKP:Keski-Pohjanmaa  InL:Inarin Lappi
EH:Etelä-HämeKn:Kainuu
ES:Etelä-SavoPPe:Pohjois-Pohjanmaa eteläosa
LK:Laatokan Karjala  PPp:Pohjois-Pohjanmaa pohjoisosa
Jorma Wettenhovi on laatinut sekä ylläpitänyt maakuntien ensi- ja viimeisten havaintojen tiedostot tutkimalla kirjalliset lähteet, kokoelmat sekä arkistot. Kymmeniä vuosia kestänyt ensihavaintojen keruu ja tallentaminen yhteen tietokantaan on yksi suomalaisen perhostutkimuksen merkkitöistä.

Sivuilla luetellaan Suomen Suurperhosten (Macrolepidoptera) tiedossa olevat vanhimmat havainnot maakunnittain. Viimeisimmät havainnot maakunnittain esitetään silloin kun havaintoja ei ole ilmoitettu vuosikausiin (10 vuoteen). Julkaisu on luonteeltaan sellainen, ettei se ole koskaan valmis. Tämä johtuu siitä että kunkin maakunnan viimeinen havainto tulee luonnollisesti jatkuvasti muuttumaan. Toisaalta maastamme tavataan edelleen lähes vuosittain uusia suurperhoslajeja sekä tehdään tunnetuista lajeista uusia maakuntahavaintoja. Vuosien saatossa tämä julkaisu tarkentuu varsinkin tiedossa olevien ensihavaintojen osalta, kunnes ne aikanaan vakiintuvat.

LÄHTEISTÄ: Maakuntahavainnot perustuvat useiden vuosikymmenien aikana koottuihin suurperhoshavaintoaineistoihin. Perhosten havaintotiedot on saatu kirjallisuuslähteiden lisäksi arkistoista, perhoskokoelmista sekä lepidopterologeilta. Oheisesta lähdeluettelosta löytyvät tarkemmat tiedot.
Sivujen keskeneräisyydestä johtuen nyt esitettävä lähdeluettelo on alustava, joka täydentyy myöhemmin. Toisaalta lähdeluettelossa on mainittu julkaisuja, joiden lajeja ei toistaiseksi ole tuotettu nettiin.
Runsaasti tietoja on saatu luonnontieteellinen keskusmuseon ja Suomen Perhostutkijain Seuran Suurperhos Atlas ATK-aineistosta: Aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet Anders Albrecht, Larry Huldén, Juhani Itämies, Pekka Malinen ja Jorma Wettenhovi.

KIRJALLISUUDESTA: Kirjallisuuslähteissä on esitetty ne lähteet, joiden tietoja on käytetty havaintoaineistossa. Lisäksi on käyty laajalti läpi Suomen suurperhosia käsittelevät muut julkaisut, joita ei erikseen mainita. Suomen Lepidopterologien kerhon ja Suomen perhostutkijain seuran kiertokirjeiden lähteiden yksilöity erittely on toistaiseksi suorittamatta. Kirjallisuuslähteet on käyty kokonaisuudessaan läpi maalle uusien lajien osalta.

ARKISTOISTA: Laaja aineisto on saatu Professori Olavi Sotavallan (1926-1991) usean vuosikymmenen (n.1940-1991) aikana kokoamasta Suurperhoskortistosta, johon hän kokosi tiedot kunnista ja havainnoitsijoista erikseen sekä pienessä määrin ajallisia havaintotietoja. Näitä tietojaan hän julkaisi useissa julkaisuissaan sekä luovutti tietojansa muiden tutkijoiden käyttöön. Eino J. Seppäsen (1907-1976) suurperhosten maakuntakortistosta on saatu runsaasti ajallisia tietoja.

KOKOELMAT: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Soveltavan eläintieteen laitos, Helsinki. Yksityiskokoelmat.

HAVAINNOISTA: Nykyään ilmoitetaan perhosten havaintotiedot melko tarkasti. Vanhimmista 1700-luvun havainnoista on pääsääntöisesti tiedossa vain, että havainnot on tehty Suomesta. Vuosien saatossa, 1800-luvun puolenvälin jälkeen, alettiin yksilöiden neuloihin liittämään mukaan etikettejä, joihin oli yleensä merkitty vain numeroita viittaamaan erillisiin muistiinpanovihkoihin. Vuosien saatossa nämä vihot sitten varsin usein katosivat. Toisaalta saman havainnoitsijan numerot oli tehty erinlaisiin värillisiin papereihin. Numerointipapereiden värit ovat haalistuneet siinä määrin, että niiden tarkka erottelu on huomattavasti vaikeutunut. Tämä on johtanut siihen, että näin etikötöityjen perhosten havaintopaikka ym. tietojen yhteys on kadonnut. Edellä mainittujen vajavaisesti etikötöityjen ja julkaistujen perhoshavaintojen ajallista- ja paikkatulkintaa varten on koottu lepidopterologikortisto, joka sisältää tietoja henkilöittäin perhoshavainnoinnista eri pakkakunnilla havaintovuosineen. Tämän aineiston perusteella on pystytty rajaamaan tarkemmin vanhimmat havainnot todennäköisiin ajanjaksoihin. Toisaalta tätä kautta on saatu myös kiinni kadonneet yhteydet muistiinpanovihkoihin.