Notodontidae - nirkot

Notodontinae - nirkot (tummat)

Phalerinae - härkäpäät

Heterocampinae - noitanirkot

Thaumetopoeinae - kulkurinirkot


Kaksi valkotakasiipistä, Etelä-Ruotsiin asti levinnyttä lajia, joita ei voi sekoittaa suomalaisiin lajeihin

Etelä-Euroopassa vielä kaksi samannäköistä lajia

28 - 35 mm
Thaumetopoea pinivora, lähialuelaji, ei Suomessa
 • takasiivet valkoiet ilman kaarijuovaa, vertaa T. processionea
 • takasiivissä ripsien tyvipilkut, joista takanurkan pilkku hiukan voimakkaampi, vertaa T. processionea
 • lähinnä meitä Ruotsissa, Gotlannissa sekä Liettuassa
 • voi olla esiintymispaikallaan erittäin runsas
 • rannikon kuumat ja kuivat männiköt
 • lentää heinä- elokuussa
 • toukka yhdyskunnittain männyllä (Pinus)
 
25 - 33 mm
Thaumetopoea processionea, lähialuelaji, ei Suomessa
 • etusiivet voivat olla melko samanlaiset kuin sisarlajilla T. pinivora
 • valkoisissa takasiivissä kaarijuova, vertaa T. pinivora
 • takasiivissä ei ripsien tyvipilkkuja, takanurkassa isohko tumma läikkä, vertaa T. pinivora
 • Puola, Pohjois-Saksassa yleinen, Tanska, Etelä-Ruotsista 2004 ensimmäisen kerran, leviämässä
 • voi olla esiintymispaikallaan erittäin runsas
 • tammimetsät, puistot yms.
 • lentää heinä- syyskuussa
 • toukka tammella (Quercus)
 

Lajeja, joiden etusiiven takareunassa karvojen muodostama 'hammas'
(tämä hammas on suurimmalla osalla Suomen Notodontinae -alaheimon lajeista)

43 - 49 mm
Notodonta torva, harmonirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • etusiiviltään muistuttaa lajia P. anceps, mutta takasiivet aivan eriväriset
 • selvästi pienempi kuin P. anceps
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveämmät kuin naaraalla, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat
 
53 - 60 mm
Peridea anceps, isonirkko
 • etusiiviltään muistuttaa lajia N. torva, mutta takasiivet aivan eriväriset
 • selvästi suurempi kuin N. torva
 • Kaakkois-Euroopassa toinen samannäköinen laji, Peridea korbi
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveämmät kuin naaraalla, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat
 
37 - 47 mm
Notodonta dromedarius, kyttyränirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Pohjois-Suomen yksilöt tasavärisempiä
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveämmät kuin naaraalla, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat
 
45 - 56 mm
Notodonta tritophus, haapanirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Suomessa esiintyvä vaaleampi muoto yläkuvassa
 • Keski- ja Etelä-Euroopassa esiintyvä tummempi muoto alakuvassa
  (takasiivet näilläkin valkeat)
  (muotoa saatu myös Suomesta)
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveämmät kuin naaraalla, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat
 
38 - 45 mm
Notodonta ziczac, pajunirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveämmät kuin naaraalla, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat
 
42 - 55 mm
Pterostoma palpinum, kärsänirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Pohjois-Suomen yksilöillä takasiivet valkoiset
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveät, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, kampahampaiset
 
37 - 44 mm
Ptilodon capucinus, nyhäsiipi
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet kapeat, sahahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, rihmamaiset
 
37 - 40 mm
Ptilodon cucullina, lähialuelaji, ei Suomessa
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • lähinnä meitä harvinaisena Etelä-Virossa ja Latviassa, yleisempi Liettuassa
 • sekametsät, puistot
 • lentää touko- kesäkuussa
 • toukka vaahteralla, tammella (Acer, Quercus)
 
40 - 45 mm
Odontosia carmelita, toukonirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • eroaa sisarlajistaan O. sieversi
  - etusiivet tasavärisemmät
  - etusiiven ulkoreunassa selvä 'kulma'
  - etusiiven poikkiviirut heikot, jolloin etureunatäplä korostuu
  - etusiiven takanurkassa vaalea läikkä, siiven vaalein kohta
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet aavistuksen leveämmät kuin naaraalla, sahahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, rihmamaiset
 
41 - 48 mm
Odontosia sieversi, huhtinirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • eroaa sisarlajistaan O. carmelita
  - vaalean muodon etusiivet paljon kirjavammat
  - etusiiven ulkoreuna tasaisesti kaareutuva
  - etusiivessä selvät poikkiviirut, jotka tummalla muodolla vielä korostuvat
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveät, kampahampaiset, vertaa O. carmelita
 • naaraan tuntosarvet kapeat
 
35 - 42 mm
Ptilophora plumigera, sulkanirkko
 • siipien väritys ja kuviointi tekee lajista helposti tunnistettavan
 • lentää meillä myöhään syksyllä, vasta lokakuussa
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • koiraat selvästi kirjavampia kuin naaraat, vaalean kellertävistä kuvassa näkyvään tummaan
 • naaraiden väritys vaihtelee vähän
 • koiraan tuntosarvet erittäin leveät, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, rihmamaiset
 
32 - 39 mm
Drymonia dodonaea, lähialuelaji, ei Suomessa
 • etusiiven sisempi poikkiviiru kaarevampi kuin sisarlajeilla D. ruficornis ja D. querna
 • etusiivestä puuttuu keskipilkku, vertaa D. ruficornis
 • takasiivet tummemmat kuin sisarlajilla D. querna
 • lähinnä meitä harvinaisena Etelä-Virossa, Latviassa melko yleinen, Etelä-Ruotsin rannikkoalueet
 • lämpimät tammimetsät
 • lentää touko- heinäkuussa
 • toukka tammella ja pyökillä (Quercus, Fagus)
 
34 - 42 mm
Drymonia ruficornis, lähialuelaji, ei Suomessa
 • etusiiven poikkiviirut paljon terävämmät kuin sisarlajilla D. dodonaea
 • etusiiven sisempi poikkiviiru suorempi kuin sisarlajilla D. dodonaea
 • etusiivessä selvä keskipilkku, vertaa D. dodonaea ja D. querna
 • takasiivet tummemmat kuin sisarlajilla D. querna
 • lähinnä meitä Ruotsissa Tukholman korkeudelle asti, koko Virossa melko yleinen
 • paikallisesti usein runsas
 • lämpimät, vanhoja tammia kasvavat metsiköt
 • lentää touko- kesäkuussa
 • toukka tammella (Quercus)
 
34 - 40 mm
Drymonia querna, ei Suomessa
 • etusiiven poikkiviirut paljon terävämmät kuin sisarlajilla D. dodonaea
 • etusiiven sisempi poikkiviiru suorempi kuin sisarlajilla D. dodonaea
 • etusiiven keskipilkun kohdalla vaalea täplä, vertaa D. ruficornis
 • takasiivet melkein valkeat, naarailla hiukan tummemmat, vertaa D. dodonaea ja D. ruficornis
 • lähinnä meitä Puolassa
 • tammimetsät, puistot yms.
 • lentää touko - heinäkuussa
 • toukka tammella (Quercus)
 
34 - 40 mm
Drymonia obliterata, ei Suomessa
 • siipien väritys, kuviointi ja 'hammas' tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • lähinnä meitä Tanskassa ja Puolassa
 • vanhoja pyökkejä kasvavat metsiköt
 • lentää touko- heinäkuussa
 • toukka pääasiassa pyökillä, mutta ilmeisesti myös tammella (Fagus, Quercus)
 

'Hampaaton', pienikokoinen nirkko

30 - 34 mm
Gluphisia crenata, käärönirkko
 • siipien väritys ja kuviointi tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveät, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, kampahampaiset
 

Kaksi selvästi muista poikkeavaa lajia

Etelä-Espanjassa vielä yksi samannäköinen laji

47 - 58 mm
Phalera bucephala, härkäpää
 • etusiiven kärkikilven sisäreuna tasaisesti kaareutuva, vertaa P. bucephaloides
  (täplä ei ulotu yhtenäisenä niin alas kuin sisarlajilla)
 • etusiiven keskisarakkeessa vain pieni vaalea täplä, vertaa P. bucephaloides (tuntomerkki ei täysin pitävä)
 • Etelä-Euroopassa laji muistuttaa enemmän sisarlajia P. bucephaloides (alempi kuva)
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet kapeat, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, rihmamaiset
 
47 - 64 mm
Phalera bucephaloides, ei Suomessa
 • etusiiven kärkikilven sisäreunassa selvä hammas, vertaa P. bucephala
 • etusiiven keskisarakkeessa suuri kellertävä täplä, vertaa P. bucephala
 • lähinnä meitä Tsekissä ja Slovakiassa
 • tammia kasvavat metsiköt
 • lentää kesä- heinäkuussa
 • toukka tammella (Quercus)
 

Kaksi lajia, joita ei voi sekoittaa muihin suomalaisiin lajeihin

51 - 65 mm
Stauropus fagi, noitanirkko
 • siipien väritys, kuviointi ja muoto tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet leveät, kampahampaiset
 • naaraan tuntosarvet kapeat, rihmamaiset
 
33 - 38 mm
Spatalia argentina, lähialuelaji, ei Suomessa
 • siipien väritys ja kuviointi tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • lähinnä meitä Puolassa
 • lämpimät tammikot
 • lentää touko- elokuussa kahtena sukupolvena
 • toukka tammella (Quercus)

Sivu päivitetty-- 15.12.2012 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Jari Kaitila:Vieraslajien levinneisyys ja elintavat,
Perhosten lainaus kuvattavaksi: T. pinivora, T. processionea, P. anceps, N. tritophus tumma, P. cucullina, D. dodonaea, D. ruficornis, D. querna, D. obliterata, P. bucephala etelä , P. bucephaloides, S. argentina
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, määritystekstit