Boloria chariclea (Schneider, 1794)

Tundrahopeatäplä

35 mm (kärkiväli)

Finland
InL: Utsjoki 775:50
18. 7. 1995
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen


35 mm (wingspan)

Finland
InL: Utsjoki 775:50
10. 7. 2000
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen


38 mm

Finland
InL: Utsjoki 775:50
12. 7. 2000
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen


35 mm

Finland
InL: Utsjoki
7. 7. 1974
E.Laasonen leg.
coll. J.Wettenhovi


35 mm

Finland
InL: Utsjoki 775:50
9. 7. 1982
J.Wettenhovi leg.
coll. J.Wettenhovi


38 mm

Finland
InL: Utsjoki 775:50
12. 7. 1992
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen


Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöTunturipaljakat.
TalvehtiminenPienenä toukkana - (Seppänen 1969).
LentoaikaHeinäkuun alkupuolelta (8.7.) - heinäkuun loppupuolelle (18.7.)

EsiintyminenJokseenkin harvinainen Tunturi-Lapissa, eteläisimmät havainnot Ounastunturilta.
 
Lentoaikojen äärihavaintoja
   Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.)
   18.6.1894 InL: Utsjoki - (Marttila et.al. 1990)
   29.6.1972 EnL: Enontekiö, 1 ex., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   28.7.2008 EnL: Kuonjarjohka, 2 exx., H.Virkkunen - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   29.7.2008 InL: Utsjoki, 1 ex., M.Tähtinen - (Suomen hyönteisten tietokanta)
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Argynnis Fabr. chariclea Schneider.Pohjoinen hopeatäpläperho- (Aro 1900)
  Argynnis Fabr. chariclea Schneid.Tundran hopeatäplä- (Valle 1935)
  Argynnis F. chariclea Schneid.Hopeatäpläperhonen- (Pulkkinen 1956)
  Clossiana chariclea Schn.Tundrahopeatäplä- (Mannelin 1961)
  Clossiana chariclea (Schneider, 1794)Tundrahopeatäplä- (Marttila et.al. 1990)
  Boloria chariclea (Schneider, 1794)Tundrahopeatäplä- (Marttila 2005)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002):
    Boloria Moore, 1900
         chariclea (Schneider, 1794)
 
Alalajit ja muodot
   Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet):
    Argynnis chariclea ab. kolaensis E. Reuter. - (Aro 1900).
     - takasiivet alta paljon tummemmat kuin päämuodolla.
     - takasiipien alapuolen ulompi keskijuova melkein yksivärisen punanruskea.
     - takasiipien alapuolen hopeatäplät, varsinkin tyvijuovassa, huomattavasti pienemmät.
     - hyvin harvinainen, tavattu päämuodon joukossa.
    Argynnis chariclea ab. kolaënsis E. Reut. - (Valle 1935).
     - takasiivet alta tummemmat kuin päämuodolla.
     - takasiipien alapuolen ulompi keskijuova melkein yksivärisesti punaruskea.
     - takasiipien alapuolen kaikki valkoiset täplät paljon pienemmät.
    Brenthis chariclea ab. aili n. ab. - (Valle 1939).
     - Tahvo Kontuniemen puolesta esitettiin yksilö, jolle hän oli antanut nimen ab. aili n. ab.
     - EnL: Enontekiö Ounastunturi 1938, Tahvo Kontuniemi leg.
    Argynnis chariclea ab. aili - (Kontuniemi 1939).
     - mustavalkoinen kuva alapuolesta.
     - takasiiven alapuoli: tyvisarakkeen tummat täplät hävinneet, ulkosarake tummunut.
    Clossiana chariclea 'albinistinen' - (Mikkola 1983).
     - kuvataulu 1 rivi 3.
     - InL: Utsjoki, A.Järvelä leg.

 

Kehitysasteet
The early stages

Toukan ravintokasvi:
ulkomailla - (Marttila 2005)
 • Viola biflora (lapinorvokki)
 • Cassiope tetragona (liekovarpio)
Ruotsissa luultavimmin - (NN 2005)
 • Cassiope tetragona (liekovarpio)
Muna:Vaaleankeltainen, myöhemmin punertavankeltainen - (NN 2005).
Toukka:Piirretty kuva sivulla 268. Pohjois-Amerikassa talvehtii ensin pienenä ja toisen kerran täysikasvuisena - (NN 2005).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetHavaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997

vain 1-4 havaintoruutua
    havaintoruutuja epätasaisesti
havaintoruutuja tasaisesti
havaintoruutuja runsaasti
- (Huldén et.al. 2000)
laji elää maakunnassa
lajia ei ole havaittu maakunnasta vuosiin
laji on maakunnassa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto:
Kirjallisuus: 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius.
1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
1867.07.28EnLEnontekiö OunastunturiJ.A.Palmén
1888KiLKittiläA.Sandman
1894.06.19InLUtsjoki HarmitschokJ.Sahlberg
1973.07.02SoLSodankylä Vuotso [755:50]R.Martikainen

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1976KiLKittilä PallastunturiE.Laasonen
1976.07.08SoLSodankylä Lumipää [757:54]E.Laasonen
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • KONTUNIEMI Tahvo 1939:
  Eine neue Invividualaberration von Argynnis chariclea Schneid. (Lep., Nymhalidae).
  Annales Entomologici Fennici 5(2):165.
 • KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MANNELIN Veijo 1961:
  Päiväperhosten parissa. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 187 ss. 16 pl.
  Tanskalaisesta alkuteoksesta suomentanut.
 • MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka 1990:
  Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 362 ss.
 • MARTTILA Olli 2005:
  Suomen päiväperhoset elinympäristössään. Käsikirja. - Auris. Joutseno. 272 ss. 20 pl.
 • MIKKOLA Kauri 1983:
  Merkittäviä perhosten värimuotoja. – Baptria 8(1):9-18.
 • NATIONALNYCKELN TILL SVERIGES FLORA OCH FAUNA 2005:
  Fjärilar: Dagfjärilar. - ArtDatabanken SLU, Uppsala. 407 ss.
 • PULKKINEN Asko 1956:
  Perhoskirja, päiväperhoset, kiitäjät ja kehrääjät. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 84 ss. 40 pl.
  E. Pippingin uudistama toinen painos.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1969:
  Suurperhostemme talvehtimisasteet. - Annales Entomologici Fennici 35(3):129-152.
 • VALLE Kaarlo J. 1935:
  Suurperhoset Macrolepidoptera I. Päiväperhoset, Diurna. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 174 ss. 11 pl.
 • VALLE Kaarlo J. 1939:
  Kokousselostuksia. - Sitzungsberichte.
  Suomen Hyönteistieteellinen Seura, kuukausikokous maaliskuun 10. p:nä 1939
  Annales Entomologici Fennici 5(2):171.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 25.3.2011 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999, perhosen lainaus kuvattavaksi