Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lyijy-yökkönen

33 mm (kärkiväli)

Finland
EK: Virolahti 671:53
19. - 25. 7. 2009
P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg.
coll. P.Pakkanen
35 mm (wingspan)

Finland
U: Hanko 664:28
22. 7. 2007
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöPajua kasvavat kosteahkot, rehevät alueet.
TalvehtiminenMunana - (Mikkola et.al. 1979).
LentoaikaHeinäkuun puolivälistä (17.7.) - elokuun loppupuolelle (19.8.)
Lennon huippu 25.7. - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Lentää yöllä, tulee valolle (naaraat huonommin) ja hyvin syötille
Käy kukilla - (Ahola & Silvonen 2008).
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Dyschorista Led. fissipuncta Haw.Puikkotäpläinen elokuuyökkö- (Aro 1900)
  Dyschorista Led. fissipuncta Haw.Keilatäpläinen elokuuyökkönen- (Valle 1940)
  Enargia ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)Lyijy-yökkönen- (Mikkola et.al. 1979)
  Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)Lyijy-yökkönen- (Silvonen et.al. 2014)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Aro 1900)
 • Populus tremula (haapa)
 • Salix sp. (pajut)
   
  lisäksi - (Valle 1940)
 • Betula sp. (koivut)
Muna:Munitaan suurehkoihin ryhmiin kuoren rakosiin - (Ahola & Silvonen 2008).
Toukka:Nuorena nuorten vesojen yhteenkehrättyjen lehtien välissä, täyskasvuisena piilotellen kuorenraoissa - (Valle 1940)
Joskus pesyeinä - (Seppänen 1970)
Suosii isoja puita, yöaktiivinen - (Ahola & Silvonen 2008).
Kotelo:Vaaleanruskea - (Aro 1900)
Löyhässä kopassa maan sisässä tai kuorenpalasten välissä - (Valle 1940).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Tilanne 5.9.2017   (kartat ja havainnot)

Maakuntien havaintovuodetSuomen hyönteistietokanta

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: -1869, U: Helsinki, 1 ex., Fr.Mäklin leg.
Arkisto: Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) yksityinen arkisto:
TENGSTRÖMin 1869:n omaan julkaisuun jälkimerkintä:
O.Staudingerin kirje 27.11.1869 Tengströmille.
Luonnontieteellisen Keskusmuseon arkisto, Helsinki.
Kirjallisuus: 1875; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Nykomlingar för Finska Fjäril-Faunan.
1875 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 14 (ny serie 11 Häftet):27-39.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1869.07.UHelsinkiFr.Mäklin
1891.07.25ESMikkeliK.Ehnberg
1891.08.17AGeta Bolstaholm [671:10]J.Montell
1919VNaantaliTh.Clayhills
1927EHTampereTh.Grönblom
-1934EPVaasa(NOT 1935:52)
1947StTyrvääP.Savolainen
1959EKHaminaL.Tiensuu
1984LKParikkalaJ.Sinkkonen
-1987PK--(Suurperhosatlas)
-1987KP--(Suurperhosatlas)
1995.07.10-17PSKuopio [697:53]E.Hyvärinen
-1997 (1988-1997)PH--(Suurperhosatlas)

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1995.07.10-17PSKuopio [697:53]E.Hyvärinenainoa, a single
-1997 (1988-1997)PH--(Suurperhosatlas)
2007.08.29-30KPKokkola Tankar [710:29]H.Lonka
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2008:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 2. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 672 ss. 90 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1979:
  Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 304 ss. 17 pl.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1970:
  Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
 • SILVONEN Kimmo, TOP-JENSEN Morten & FIBIGER Michael 2014:
  Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja, Oestermarie.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 21.10.2017 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999